Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden? – Keresés

VÁROS: Moszkva

 
:
tudományos konferenciákon: Güstrow (1966), Dagesztán (1973), Berlin (1973), Moszkva (1978), Brno (1989), Zágráb (1995) Budapest (többször)
:
Prága (1988), Bécs (1991), Moszkva (1989, 1990)
 
:
az Orosz Nyelvtanárok Egyesülete valamennyi világkongresszusán (Berlin, Prága, Budapest, Moszkva, Regensburg, Bratislava, Szentpétervár) előadásokat tart a russzisztika területéről (1979-
1974-1986 a magyarországi középiskolások nyári nyelviskoláját vezette a Szovjetunióban (Novgorod, Pétervár, Kurszk) 1975-1980, 1983-1986
középiskolai szakfelügyelő Pest megyében
a Poly-Art kiadványok sorozatszerkesztője (20 irodalmi és képzőművészeti kiadvány)
10 kiállítást szervezett, 25 Pódium-estet rendezett, vezetett (1996-2004)
 
:
A kisszínpad technikája. Budapest 1957. (társszerző: Nagy Ákos)
Színházi díszlettervei: Corneille: Cid, Kaposvári Csiki Gergely Színház (1959)
Anouilh: Becket avagy az Isten becsülete, József Attila Színház Budapest (1964)
Madách: Az ember tragédiája, Miskolci Nemzeti Színház (1965)
Giraudoux:
Párizs bolondja, József Attila Színház Budapest (1965) ;Vörösmarty : Csongor és Tünde, Miskolci Nemzeti Színház (1973)
Csehov: Sirály, Miskolci Nemzeti Színház (1974); Presser: A próba, Erkel Színház Budapest (1981)
filmdíszletek: Néró, a véres költő (tv, 1976)
Marie Grubbe (1989)
festmények: Dávid és Abiság (Augsburg 1995), A hetedik ajtó (Budapest1973/92), A XIX. század vége (Moszkva 1997), Édenkert (New Jersey USA)
 VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
:
A sárbogárdi diáknyelv szótára. Budapest, 1990.
Magyar diákszótár (1965-1980). Budapest, 1994. (társszerző: Thomann Mónika)
Tudáspróba – Irodalom: középiskolai segédkönyv. I-IV., Budapest, 2003.
Tudáspróba – Történelem: középiskolai segédkönyv. I-IV., Budapest, 2004.
Szent Iván-éj hazánkban és külföldön; Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Könyvtári Információs Füzetek; kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007.
Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010.
Érdi időutazás, Várostörténeti munkafüzet (társszerző: Kovács Sándor), Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010.
Csiby Mihály kisgrafikai életműve – ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.
A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928), Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd, 2014.
A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. (Nemzeti Téka sorozat)
Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.
:
hu.wikipedia.org/wiki/Vasné_Tóth_Kornélia
Kovács Sándor: Vetélkedő diákoknak Érd múltjáról, Érdi Újság XVIII. évf. 9. sz. (2008. ápr. 30.)
Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. (2008. febr. 21.)
Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, Fejér Megyei Hírlap, (2010. 10. 30.)
Hargitai Kis Virág: Élő diáknyelv, Bogárd és Vidéke (2010. szeptember 30.)
Csider István: Él még a szekunda, Népszabadság Hétvége, LXVIII. évfolyam, 10/2. sz.
Élő diáknyelv, Érdi Lap, VIII. évf. 8. sz. (2010. ápr. 22.)
Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel, Iskolakultúra, 2011. 1. sz. - Kritika rovat
Balázs Géza: Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében, Magyar Tudomány, 2011/1. sz.
Csider István: Radnóti Moszkvában - Jelentős magyar ex libris-anyagot talált a Rudomino Könyvtárban az OSZK kutatója, Népszabadság 2011. febr. 10.
Békés Enikő és Tóth Zsombor: Vonzások és választások: a könyvtár dicsérete. Szöveg–Emlék–Kép (Bp., OSZK-Gondolat, 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis), az MTA BTK Irod. Intézetének portálja, 2012. jún. 13., http://reciti.hu/2012/130. - Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás c. tanulmányról, mely a kötetben jelent meg.
Vitéz Ferenc: A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Néző Pont, 2014. április, 214-217.
Palásthy Lajos: Doktori disszertáció, Kisgrafika 2014/3. 10. p. - „Kultúra, tudomány, művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban” című disszertációm bemutatása.
Klaus Rödel: Doktorafhandling om exlibris, Exlibris NYT 2014/4.sz., 1625-26. - doktori disszertációmat méltatja a dán ex libris folyóirat.
A reálgimnázium története, Bogárd és Vidéke, 2015.02.26-i, és Fejér Megyei Hírlap 2015.02.24-i szám.
Trencsényi Zoltán: Könyvjelek kötetbe szedve, Népszabadság, 2016. március 12, szombat, 14. (könyvajánló), http://sso.nol.hu/kultura/konyvjelek-kotetbe-szedve-1606083
Bárkay Tamás: Zrínyi két neje, két lapja, Népszabadság, 2016. február 27., 12. o., online: Zrínyi Miklós kettős élete c.-mel, http://nol.hu/belfold/zrinyi-miklos-kettos-elete-1603727
Gál Sándor: Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárréti Híd, 2016. március 3., 12.
:
Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163.
Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. sz., 4-7.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. sz., 4-6.
Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 2011. augusztus, 45-61.
A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. sz., 93-112.
Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. szám, 45-48. és Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet Százhalom Hagyományőrzők Köre, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77.
A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2013., 242-251.
Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)
Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166.
 GOLLER ÁGOTA, DR. nyugalmazott irodalomtörténész
munkahely:MTA TMB, Moszkva, 1960-1964
:
tudományos konferenciákon: Güstrow (1966), Dagesztán (1973), Berlin (1973), Moszkva (1978), Brno (1989), Zágráb (1995) Budapest (többször)
:
A Szerapion testvérek útkeresése az orosz kisprózában, Budapest, 1991
A horvát nagy enciklopédia első három kötetének magyar irodalmi szócikkei, Zágráb, 1996-1998
A horvát Világirodalmi lexikon 44 magyar irodalmi szócikke, Zágráb, 2001
Moszkváról-Távol Moszkvától, Debrecen, 2009
"Sej, szellők, fényes szellők...", Budapest, 2012
:
Duna TV interjú a zágrábi tevékenységről (1995)
Napút Évkönyv. 2003. V. évf. 10. sz.
Kapronczay Károly: Moszkva ötven évvel ezelőtt (könyvismertetés), Valóság, 2012, 9. szám
Józsa György Zoltán: N. Goller Ágota: Moszkváról-Távol Moszkvától (Nyolc év az Arbaton)(könyvismertetés), Studia Slavica Hungarica, 2014, 59/2.
Ha muszáj az ember mindent kibír, Hegyvidék, 2015. március 10.
:
Prága (1988), Bécs (1991), Moszkva (1989, 1990)
 SOMFAI ISTVÁN középiskolai tanár, címzetes igazgató
:
az Orosz Nyelvtanárok Egyesülete valamennyi világkongresszusán (Berlin, Prága, Budapest, Moszkva, Regensburg, Bratislava, Szentpétervár) előadásokat tart a russzisztika területéről (1979-
1974-1986),
a magyarországi középiskolások nyári nyelviskoláját vezette a Szovjetunióban (Novgorod, Pétervár, Kurszk) 1975-1980, 1983-1986,
középiskolai szakfelügyelő Pest megyében,
a Poly-Art kiadványok sorozatszerkesztője (több irodalmi és képzőművészeti kiadvány)
a Poly-Art Alapítvány eddigi 20 éve alatt (1996-2015) 20 kiállítást szervezett, 45 Pódium-estet rendezett, vezetett
 SASS SYLVIA operaénekes, festőművész
:
1979-ig a Magyar Állami Operaház magánénekese. Szellemi szabadfoglalkozásúként a világ nagy operaszínpadain vendégszerepel, opera főszerepeket énekel.
1995-től koncerteken lép fel. 1996-tól 2000-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán dalirodalmat tanított. 1996-tól mesterkurzusokat tart, többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Számos nemzetközi énekverseny zsűrijébe kapott meghívást:
1994-ben a moszkvai Csajkovszkij Énekversenynek zsűritagja, 2003-ban a Viña del Mar, (Chile) Énekverseny, 2005-ben pedig a brazíliai Maria Callas Énekverseny zsűri elnöke. 2007-ben a Szentpéterváron megrendezett Jelena Obraztsova énekverseny, majd 2009-ben a Marseille-ben megrendezett nemzetközi énekverseny zsűritagja.
 KEVEHÁZI GÁBOR balettművész, koreográfus
:
Covent Garden, London
Staatsoper, Bécs
Staatsoper, München
Bolsoj Színház, Moszkva
Kirov Balett, Szentpétervár
Prágai Operaház
Varsói Operaház
Teatro alla Scala, Milánó
La Fenice, Velence
Marseille, Lille, Nancy, Aix-en-Provence
Japán, Dél-Korea
Houston, Chicago, Dallas
Montréal, Toronto
Mexikó
Kuba

Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13