Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Ki kicsoda Érden?

A 2005-ben megjelent Ki-kicsoda Érden? című kiadványunk adatbázisát 2015. évben aktualizáltuk. Az összegyűjtött adatokat honlapunkon publikáljuk. (442 főt kértünk fel a kérdőív kitöltésére, ebből 215 fő küldte vissza a kitöltött adatlapot.) Az alábbiakban már az aktualizált adatok böngészhetők.
 
Kérjük, hogy akinek észrevétele van az adatlapjával kapcsolatban, jelezze nekünk!
Vasné dr. Tóth Kornélia könyvtáros, művelődéstörténész, tudományos kutató
 
születési név:Tóth Kornélia
született:Székesfehérvár, 1971. május 29.
családi állapot:férjezett
anya:Pohl Erzsébet
apa:dr. Tóth Jenő
gyermek:Barnabás (született: 1999)
házastárs:Vas Attila
tanulmányok:Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar magyar-történelem szak
ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola művelődéstörténet szakirányon doktorátus, 2014
munkahely:Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma, 1993-1998
Sylvester János Protestáns Gimnázium, 1998-2003
Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium, 2003-2004
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2004-2008
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2008-
szakmai társaság:Anyanyelvápolók Szövetsége, 1993-
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi), 2008-
Magyar Történelmi Társulat, 2009-
Kisgrafika Barátok Köre, 2009-
díjai:
Ifjúsági Nívódíj, 1987
OKTV I. helyezés magyar nyelvből, 1989
kiállításai:
Főbb kiállításmegnyitások:
2011. február 11. Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára)
2011. április 1. Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára)
2012. április 4. A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás megnyitása (Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti tér)
2012. szeptember 14. Grafikai mozaikok – Kőhegyi Gyula ex libris és kisgrafika kiállításának megnyitása (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára)
2013. február 6. Ex libris KBK. A Kisgrafika Barátok Köre kiállítása (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bp. VIII., Szabó E. tér 1.)
2014. március 10. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (Helyszín: Mezőgazdasági Könyvtár, Vármező Galéria, Budapest I., Attila út 93.)
róla szóló irodalom:
hu.wikipedia.org/wiki/Vasné_Tóth_Kornélia
Kovács Sándor: Vetélkedő diákoknak Érd múltjáról, Érdi Újság XVIII. évf. 9. sz. (2008. ápr. 30.)
Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. (2008. febr. 21.)
Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, Fejér Megyei Hírlap, (2010. 10. 30.)
Hargitai Kis Virág: Élő diáknyelv, Bogárd és Vidéke (2010. szeptember 30.)
Csider István: Él még a szekunda, Népszabadság Hétvége, LXVIII. évfolyam, 10/2. sz.
Élő diáknyelv, Érdi Lap, VIII. évf. 8. sz. (2010. ápr. 22.)
Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel, Iskolakultúra, 2011. 1. sz. - Kritika rovat
Balázs Géza: Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében, Magyar Tudomány, 2011/1. sz.
Csider István: Radnóti Moszkvában - Jelentős magyar ex libris-anyagot talált a Rudomino Könyvtárban az OSZK kutatója, Népszabadság 2011. febr. 10.
Békés Enikő és Tóth Zsombor: Vonzások és választások: a könyvtár dicsérete. Szöveg–Emlék–Kép (Bp., OSZK-Gondolat, 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis), az MTA BTK Irod. Intézetének portálja, 2012. jún. 13., http://reciti.hu/2012/130. - Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás c. tanulmányról, mely a kötetben jelent meg.
Vitéz Ferenc: A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Néző Pont, 2014. április, 214-217.
Palásthy Lajos: Doktori disszertáció, Kisgrafika 2014/3. 10. p. - „Kultúra, tudomány, művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban” című disszertációm bemutatása.
Klaus Rödel: Doktorafhandling om exlibris, Exlibris NYT 2014/4.sz., 1625-26. - doktori disszertációmat méltatja a dán ex libris folyóirat.
A reálgimnázium története, Bogárd és Vidéke, 2015.02.26-i, és Fejér Megyei Hírlap 2015.02.24-i szám.
Trencsényi Zoltán: Könyvjelek kötetbe szedve, Népszabadság, 2016. március 12, szombat, 14. (könyvajánló), http://sso.nol.hu/kultura/konyvjelek-kotetbe-szedve-1606083
Bárkay Tamás: Zrínyi két neje, két lapja, Népszabadság, 2016. február 27., 12. o., online: Zrínyi Miklós kettős élete c.-mel, http://nol.hu/belfold/zrinyi-miklos-kettos-elete-1603727
Gál Sándor: Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárréti Híd, 2016. március 3., 12.
tudományos fokozatai:
PhD (2014), művelődéstörténész
jelentősebb művei:
A sárbogárdi diáknyelv szótára. Budapest, 1990.
Magyar diákszótár (1965-1980). Budapest, 1994. (társszerző: Thomann Mónika)
Tudáspróba – Irodalom: középiskolai segédkönyv. I-IV., Budapest, 2003.
Tudáspróba – Történelem: középiskolai segédkönyv. I-IV., Budapest, 2004.
Szent Iván-éj hazánkban és külföldön; Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Könyvtári Információs Füzetek; kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007.
Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010.
Érdi időutazás, Várostörténeti munkafüzet (társszerző: Kovács Sándor), Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010.
Csiby Mihály kisgrafikai életműve – ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.
A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928), Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd, 2014.
A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. (Nemzeti Téka sorozat)
Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.
jelentősebb tanulmányai:
Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163.
Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. sz., 4-7.
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. sz., 4-6.
Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 2011. augusztus, 45-61.
A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. sz., 93-112.
Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. szám, 45-48. és Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet Százhalom Hagyományőrzők Köre, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77.
A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2013., 242-251.
Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)
Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166.
hobbi:zene, olvasás, kertészkedés
lakcím:Budapest
email:Írjon emailt!
honlap:www.vtkornelia.extra.hu
Érden élt:2000-2012
Csuka Zoltán
Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 12.
23/365470/1
- www.csukalib.hu -
- Írjon nekünk emailt! -
NYITVATARTÁS
Adószámunk: 15566991-1-13
SZJA 1%
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18706330-1-13