Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd  
Elérhetőségek
Nyitva tartás
Könyvtárunk gyűjteménye

 
Gyűjtött dokumentumtípusok

 • könyvek
 • A legjelentősebb anyag, mindegyik részlegünkben megtalálható, jelenlegi darabszámunk mintegy 95 ezer egység. Könyvgyűjteményünk elektronikus katalógusa honlapunkon elérhető.
 • folyóiratok
 • Mintegy 160-170 féle folyóiratot, napilapot, hetilapot, magazint járatunk. Nagy részüket a felnőtt könyvtárban, 15-20 címet a gyerekkönyvtárban, szaklapokat a zenei részlegben és néhány színes magazint a fiókkönyvtárakban helyezünk el. Legtöbbjük időleges megőrzésű (1-5 év), néhányat hosszabb távon megörzünk, s ezáltal hosszú ideig olvasóink rendelkezésére tudjuk bocsátani. A gyűjteményben lévő folyóiratok elektronikus katalógusa honlapunkon elérhető.
 • video- és DVD-filmek
 • A zenei részleg gyűjti és kölcsönzi a videoklub tagjai számára. Nem törekedhetünk teljességre, elsősorban klasszikus filmeket, kötelező olvasmányok adaptációit, mesefilmeket, és ismeretterjesztő filmeket vásárolunk, de válogatunk mindenkori újdonságokból is. Kb. 5000 címből válogathatnak nálunk. A filmklub elektronikus katalógusa honlapunkon elérhető.
 • CD-k, magnókazetták
 • Klasszikus zenében a legnépszerűbb, legkeresettebb művek összegyűjtésére, valamint a város iskoláinak oktató munkájához szükséges művek beszerzésére törekszünk, emellett vásárolunk népzenét, filmzenét, válogatva színvonalas könnyűzenét, irodalmi összeállításokat tartalmazó hordozókat is. Darabszámuk kb. 2500 tétel. Komoly gyűjteményünk van hangoskönyvekből, melyek beszerzésére kiemelt figyelmet fordítunk. A gyűjteményben lévő hangzó anyagok elektronikus katalógusa és ezen belül a hangoskönyvek elektronikus katalógusa honlapunkon elérhető.
 • térképek
 • A hagyományos ország- város-, turistatérképek mellett nagyon értékes része a helytörténeti állományunknak Érdre, Érd parcellázására vonatkozó térképgyűjteményünk.
 • kéziratokok, szakdolgozatok
 • Ugyancsak a helytörténeti állományunk részét képezik az Érdre vonatkozó szakdolgozatok, valamint azok a kéziratok, feldolgozások, visszaemlékezések, melyek a helytörténeti pályázatunkra érkeztek.
 • fotók, képeslapok, aprónyomtatványok
 • Ezek ugyancsak a különgyűjteményünkben találhatóak, több ezerre tehető a számuk. Egyre értékesebb ez az anyag, tudatosan keressük, szerezzük be a régi érdi képeslapokat, rendszeresen készítjük, illetve készíttetjük a fotókat, melyek természetesen néhány év, évtized múltán már a helyi történet, történelem részei lesznek. Meghívók, ismertető füzetek, reklámanyagok, plakátok, halotti jelentések jelentik az aprónyomtatványokat. Mindezek feltárása, digitalizálása megkezdődött. A képeslapok elektronikus katalógusa honlapunkon elérhető.

   
  Raktári elrendezés

  Az állomány nagy része szabadpolcon van, az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető. A kisebbik részt helyszűke miatt vagyunk kénytelenek raktárban, zárt helyen tartani. Az elrendezés – gyakorlatilag minden részlegünkben – a hagyományos könyvtári elrendezés:

 • kölcsönözhető állomány: szakirodalom, szépirodalom
 • kézikönyvtári állomány
 • időszaki kiadványok
 • Vannak kiemeléseink, melyek az olvasók könnyebb tájékozódását segítik (pl. kötelező olvasmányok, versek, drámák, egyes sorozatok stb.)

   
  Különgyűjtemények

  Helytörténeti Gyűjtemény

  A gyűjteményrész magába foglalja mindazokat a helyismereti információkat tartalmazó dokumentumokat, amelyek felölelik lakóhelyünk, Érd jelenére, múltjára, jövőjére vonatkozó ismereteket, tartalmi határok nélkül. Fontos információforrás a településen élőknek, valamint a városunk iránt érdeklődőknek. További információk helytörténeti gyűjteményről.

  Közhasznú Információs Tár

  A "KINTÁR"-ban azokat a nem is mindig könyv alakú, helyenként csak néhány lapból álló anyagokat találjuk, melyek hasznos, közhasznú, gyakorlati információkat tartalmaznak (menetrendek, nyitva tartások, helyi egészségügyi, oktatási információk, továbbtanulási tudnivalók, mindennapi jogi tájékozódási források stb.)
   

  Csuka Zoltán
  Városi Könyvtár

  Érd, Hivatalnok utca 12.
  23/365470/1
  - www.csukalib.hu -
  - Írjon nekünk emailt! -
  NYITVATARTÁS
  Adószámunk: 15566991-1-13
  SZJA 1%
  Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület
  Adószámunk: 18706330-1-13